Výstava Antonín Tučapský ve fotografiích a dokumentech z rodinného archivu, věnovaná skladatelovým devadesátinám, byla vytvořena pro město Vyškov a Galerii v místním turistickém informačním centru.

Hlavní pozornost byla tedy soustředěna na skladatelův rodný kraj, rodinné zázemí a celkově na jeho českou, resp. moravskou životní etapu. Součástí dvanácti panelů (plus tiráž a chronologie) byla i vitrína s trojrozměrnými exponáty.

Tato prezentace (průvodní texty, citáty, autentické fotografie a dokumenty) neměla elektronickou podobu, proto zde nabídnuté fotografie jsou pouhou dokumentací této výstavy. I takto snad budou přínosné pro zájemce o život a dílo Antonína Tučapského.

Vladimír Tučapský, autor výstavy

 

                                                                                                   

Doc. PhDr. Antonín Tučapský,Dr. h. c.  (27. 3. 1928 - 9. 9. 2014) 

 

 

Vítejte na stránkách věnovaných

českému skladateli Antonínu Tučapskému

Představují se vám stránky, které jsou věnovány českému skladateli, který žil od roku 1975 ve Velké Británii, Antonínu Tučapskému. Po několikaletém bádání a shromažďování informací o tomto skladateli, jsem se rozhodl, že informace zveřejním a nabídnu širší veřejnosti. 

Na těchto stránkách naleznete životopisné údaje skladatele, soupis jeho díla, aktuální informace o uvádění jeho děl.

Skladatel s moravskou duší, který je společně s Petrem Ebenem a Zdeňkem Lukášem i nadále považován za velikána vokální i instrumentální tvorby současnosti.

 

Skladatelské dílo Antonína Tučapského je velmi rozsáhlé, obsahuje přes 600 vokálních, vokálně-instrumentálních a instrumentálních děl v sólovém, komorním i orchestrálním obsazení. Zřetelnou převahu má jeho sborová tvorba, která sahá od jednotlivých úprav lidových písní (cykly Láska a žal, Malovaná dolina) přes sborové kompozice až po kantáty (Mary Magdalene, Te Deum), oratoria (Stabat Mater, Missa Serena) a operu The Undertaker (Majitel pohřebního ústavu).

 

Také jeho instrumentální skladby nezůstávají v pozadí za tvorbou vokální, např. sonáty a suity pro různá nástrojová obsazení (klavír, housle, kytara, flétna, hoboj, klarinet, varhany) či komorní skladby (klavírní trio, smyčcový kvartet, dechový kvintet aj.). Typickým znakem jeho tvorby, který vystupuje prakticky ve všech skladbách, je lidová melodika nově vytvořená v jeho představách a snaha o tonalitu přístupnou široké posluchačské obci. Skladby Antonína Tučapského se hrají po celém světě, některé dosáhly významných domácích i mezinárodních ocenění.

 

Vyrůstal ve vyškovských Opatovicích, žil také v Medlovicích. Působil v Kroměříži, v Novém Jičíně, Ostravě i Praze. Byl známý především jako dirigent a sbormistr věhlasného Pěveckého sdružení moravských učitelů.

Po sňatku s druhou manželkou, která byla Angličanka, se stal politicky nežádoucím, proto se roku 1975 odstěhoval do Velké Británie, tam působil jako profesor hudební teorie a kompozice na Trinity College of Music v Londýně. Příležitostně se uplatňoval jako dirigent uznávaných hudebních sdružení

a organizací, ale brzy u něj naprosto převládla skladatelská činnost.

 

Byl členem uznávaných hudebních sdružení a organizací : Composers´ Guild of Great Britain (britský Svaz skladatelů), Czechoslovak Society of Arts and Sciences in Washington (Společnost pro vědy a umění se sídlem ve Washingtonu), 1982 Royal Society of Musicians of Great Britain (Královská společnost hudebníků Velké Británie) – jako první Čech, Croydon Philharmonic Society, Svaz československých skladatelů, čestný člen SSD AHUV (Sdružení sborových dirigentů při Asociaci hudebních umělců a vědců).

Je držitelem významných ocenění, např. v roce 1985 cena UNESCO – Honorary Fellowship od Trinity College, který mu byl udělen za 10 let umělecké práce a reprezentace v Anglii, v roce 1996 doctor honoris causa - udělila Masarykova univerzita v Brně, v roce 1998 cena České hudební rady za propagaci české hudby v zahraničí, 27. března 1998 čestné občanství města Vyškova u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, 29. 3. 1998 cena olomouckého arcibiskupství za duchovní skladby, 1998 Cena Bedřicha Smetany za celoživotní skladatelskou práci v hudbě a sborovém zpěvu od Společnosti Bedřicha Smetany, 2004 cena Leoše Janáčka za propagaci díla Leoše Janáčka v zahraničí od Společnosti Leoše Janáčka, 2008 výroční cena společnosti OSA za Nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby, 2010 Cena biskupa Karla Lichtenštejna z Kastelkornu  Klubu UNESCO za celoživotní skladatelské dílo a pedagogickou činnost, 2011 Řád Svatého Cyrila a Metoděje za vynikající hudební tvorbu v oblasti skladatelské, dirigentské a pedagogické, 2012 Cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, kterou převzal z rukou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

Jeho život a tvorbu nejlépe vystihuje jeho vlastní citát:

"...ano, to "moravské" je
stále ve mně, to v sobě nosím a chráním jako vzácný dar a cenný vklad, tím se
stále duchovně posiluji. Ať komponuji cokoliv, třeba instrumentální skladby
nebo sonáty, komorní nebo orchestrální hudbu, tento český či moravský element
je v mé hudbě evidentní a stále přítomný. Nijak se tomu nebráním, naopak i to
je charakteristický znak mého hudebního vyjadřování, můj hudební rukopis. Moje
kořeny jsou zde, na Moravě a to se pozná z hudby, kterou píši, z tónů, které znějí..." 

  


 

 

 

 

Novinky

Klarinetový koncert Antonína Tučapského

03.05.2023 08:36
Pojď, Karle, ukážu Ti kousek mé malé Moravy. O Klarinetovém koncertu Antonína Tučapského na nové nahrávce Rozhlasových symfoniků. Se sólistou Karlem Dohnalem mluví Michaela Vostřelová. Odkaz zde: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/19/2023-04-29  

Antonín Tučapský 95 let

16.02.2023 13:36
Od 22. března do 25. dubna bude v prostorách Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově probíhat výstava fotografií z archivu rodiny Tučapských. Výstava bude přístupná i mimo konání akcí.   

Zveřejněná fotogalerie výstavy

15.09.2018 18:47
Podařilo se nafotit výstavu ve Vyškově. 

Slavnostní koncert v Rudolfinu

05.04.2018 09:13
11. května 2018 v 19.30 hod. bude Slavnostní koncert, kde zazní Stabat Mater Antonína Tučapského.

Vzpomínkový koncert a výstava ve Vyškově

02.01.2018 11:32
U příležitosti nedožitých 90 let skladatele Antonína Tučapského připravuje město Vyškov společně s dcerou Janou Homolkovou a synem Vladimírem Tučapským dvě akce: vzpomínkový koncert v Besedním domě ve Vyškově 28. března 2018 a výstavu Antonín Tučapský ve fotografiích a dokumentech z rodinného...

Festival Antonína Tučapského ve Vyškově

13.02.2017 15:46
Městské kulturní středisko Vyškov připravuje 7. ročník sborového festivalu Dr. Antonína Tučapského VYŠKOV 2017. Festival je koncipován jako soutěžní přehlídka amatérských pěveckých sborů, která umožňuje jejich prezentaci. Projekt nese jméno významného vyškovského rodáka a čestného občana města...

Provedení skladeb AT

23.01.2017 21:08
Rád bych zavedl odkaz, kde bych zveřejňoval údaje o provedení děl Antonína Tučapského. Pokud máte náměty, zašlete mi je, prosím. Buď přes Knihu návštěv, nebo na email. Děkuji.

Nalezen zápiskový sešit

24.07.2015 23:06
V pozůstalosti A. Tučapského se našel sešit s jeho poznámkami ke skladbám. Ale pouze do konce roku 1998. I tak je to dobrá zpráva. Mohu porovnat jeho seznam skladeb a doplnit jej.

6. ročník festivalu Antonína Tučapského.

03.06.2015 16:24
6. června se bude konat již 6.ročník sborového festivalu Dr. Antonína Tučapského ve Vyškově.
CANTUS - Zpíváte? Chtějte vědět víc!

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.