Michael Korbička

- studium na Střední pedagogické škole v Kroměříži

- Univerzita Palackého v Olomouci - obor Speciální pedagogika a hudební výchova

   (2004 - Mgr. - ukončeno magisterskou prací: Symfonická tvorba Leoše Janáčka -

                                                                            Balada blanická a Šumařovo dítě)

Praxe:

- od roku 1996 varhaník v obci Nemotice,

  sbormistr Smíšeného sboru při kostele sv. Václava v Nemoticích 

- od roku 1999 varhaník v obci Nové Hvězdlice

- od roku 2004 učitel ve Slavkově u Brna

- od září 2016 učitel na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, sbormistr sboru AVE

- od srpna 2017 zástupce ředitele na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, sbormistr sboru AVE

 

 

Od dob studií na střední škole první pokusy o komponování - vycházející z praxe varhaníka.

Kompozice pro smíšený sbor a varhany (liturgického rázu), úpravy lidových písní či koled.

(viz. Skladby a úpravy)