Literatura a prameny

 

AXMAN, Emil: Morava v české hudbě XIX. století. Praha: Matice Česká, 1920.

BUČEK, Miloslav: Duchovní hudba 20. století, Brno: Masarykova univerzita, 1999, ISBN 80-210-2169-1.

FRIC, Ota: Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě. Brno, 1963.

GREGOR, Vladimír: Obrozenecká hudba na Moravě a ve Slezsku, Praha: Editio Supraphon, 1983, ISBN 02-187-83.

HAJNCOVÁ, Eva: Antonín Tučapský - život a dílo, Rozbor kytarové skladby: Soliloquies. Brno: Konzervatoř, 2000, absolventská práce.

KRAUSOVÁ, Andrea: Antonín Tučapský. Praha: Konzervatoř, 2004, absolventská práce.

MRVA, Jiří: Zlatá stopa. Kroměříž: DTP Studio, 2001, (limited edition).

REŽNÝ, Pavel: Aspekty reprodukce Janáčkovy sborové tvorby pro mužské sbory. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.

REŽNÝ, Pavel: Interpretace mužských sborů Leoše Janáčka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, ISBN 80-244-1082-6.

SEHNAL, Jiří, VYSLOUŽIL, Jiří: Dějiny hudby na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001, ISBN 80-7275-021-6.

STEINMETZ, Karel: Jan Šoupal - sbormistr, pedagog a člověk. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997, ISBN 80-7067-770-8.

ŠPIDLA, Jiří: Causa P. S. M. U. Vyškov:  MINT Vyškov, redakce Vyškovských novin, 1994.

ŠTĚDROŇ, Bohumír: 80 let PSMU. Ostrava: Nakladatelství Profil, 1983.

TUČAPSKÝ, Antonín, STUCHLÝ, Václav, PIVOVARSKÝ, Lumír: Sluchová, intonační a rytmická cvičení. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1969.

         TUČAPSKÝ, Antonín, PIVOVARSKÝ, Lumír, ZENKL, Luděk: Intonace - soubor intonačních cvičení, jako průprava ke

         sborovému zpěvu pro studující hudební  výchovy. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993, ISBN 80-7042-063-4.

TUČAPSKÝ, Antonín:  Sborový repertoár. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1967.

TUČAPSKÝ, Antonín: Hudební a slovní přízvuk ve sborové reprodukci. Sborník Pedagogické fakulty Ostrava, sv. 5, 1964.

TUČAPSKÝ, Antonín: Instrumentální prvky v díle Pavla Křížkovského. Sborník Pedagogické fakulty Ostrava 26, řada D7, 1971, str. 55-61.

TUČAPSKÝ, Antonín: Mužské sbory Leoše Janáčka a jejich interpretační tradice. Spisy pedagogické fakulty v Ostravě 16, SPN, Praha 1971.

TUČAPSKÝ, Antonín: Paměti. Rukopis, kopie u autora práce.

TUČAPSKÝ, Antonín: Výslovnost ve sborovém zpěvu. In: Sborník prací pedagogického institutu v Ostravě, 1961, str. 197-213.

VÍTKOVÁ, Magda: Život a dílo Antonína Tučapského. Brno: MU Pedagogická fakulta, 1997, diplomová práce.

 

 

B) Stati z odborných časopisů, sborníků, novin

 

         BONEY, Marianne: Urlemente bömischer Klangwelt und Musikalität kamen ans Licht. Lippische Rundschau,1988

BUČEK, Miloslav: Život a dílo Antonína Tučapského. In: Sborník: Cantus choralis, Ústí nad Labem, 2003, str. 34-40, příspěvek.

         BUREŠOVÁ, Alena: Cantus iuventutis, UP Olomouc, 2002, str. 23, sborník

DEMEL, Jiří: Čestný doktorát Antonínu Tučapskému. Valašský deník, 1996, roč. IX, č. 23, str. 7

FUČÍK, Ladislav: Festival sborového umění. Jihlavské listy, 3. 7. 1998, roč. IV, str. 16

Genealogie Tučapských. Soukromý archiv Antonína Tučapského v Londýně.

GRAVES, Richard: Checking in for Christmas, Antonín Tučapský - koleda. Choir and Organ, October 1994, str. 33

         GREENHALGH, John: A new tonality. Classical Music, 11. 5. 1988

HAHNOVÁ, Iva: První Čech v Královské společnosti. Moravskoslezský den, 20. 3. 1990, roč. XI, č. 16, str. 9

HRADECKÁ, Dita: Českou hudbu mám v genech. Lidové noviny, 17. října 2000

         KAPITAINIS, Arthur: Choir makes an impressive debut. The Gazzete, Montreal, Wendesday 29. 6. 1996

KOLÁŘ, Bohumír: Antonín Tučapský po škole. Učitelské noviny, 29. 6. 1999, roč. 102, č. 27, str. 18

KOLÁŘ, Bohumír: O vzdání holdu Antonínu Tučapskému projevili jeho příznivci velký zájem. Hanácké noviny, 31. 3. 1998, str. 6

Komponist gab neue Impulse für Arbeit in Musikschule. Lipische Rundschau, 7. 3. 1988

         Konzert und Empfang für Professor Tucapsky. Lippische Zeitung, 2. 3. 1988

         LUNT, Janet: A composer discovered. Contemporary music. Birmingham Festival Choral Society 8th April 2000,

         May 1999, str. 1-7

MAZUREK, Jan: Antonín Tučapský a Pěvecké sdružení moravských učitelů. In:  Cantus choralis, Ústí nad Labem: PdF UJEP, 2004, str. 41-44.

 ISBN 80-7044-550-5.

Mladá fronta Dnes: „Rozhlasový orchestr uvede Tučapského Stabat mater“. Mladá fronta Dnes, 31. 3.1999, str. 6

MORLEY, Christopher: Band puts the singers in Czech-mate. Birmingham Times, March 1992

MORLEY, Christopher: Victory at last over Czech composer’s „big brother“. Birmingham Times, March 1992

MRÁZEK, Jan: Pocta skladateli Dr. Antonínu Tučapskému. Lidová demokracie, 28. 3 2003, str. 8

NOVOTNÁ, Jana: Po dvaceti letech. Nová svoboda, 26. dubna 1990, str. 5.

ONDERKA, Arnošt: Hudba síly a velké lásky. Lidová demokracie, 10. 2. 1990, roč. X, str. 6

ONDERKA, Arnošt: PhDr. Antonín Tučapský, Cantus, 1993, str. 12

ONDERKA, Arnošt: Přehledný soupis (katalog) skladeb, (1954-1982), rukopis uložen u A. Tučapského v jeho soukromém archivu v Londýně

Programová brožura FVT Jihlava, roč. VI

Programová brožura FVT Jihlava, roč. XI

ROZSÍVAL, Jaroslav: Pohlednice z Bratislavy. Vyškovské noviny, 1996, roč. VII, č. 12, str. 9 str. 3-4

Sborník: Hudba Vyškovska, OOD Vyškov, 1968.

         STUART, Nicholas: Rewiews. Evening Chronicle, 13. 4. 1992

ŠMOLÍK, Jan: Dny soudobé hudby. Hudební rozhledy, 2001, roč. 54, č. 1, str. 3

ŠPIDLA, Jiří: Dopis A. Tučapskému, 3. březen 1988, rukopis, Muzeum Vyškovska

TUČAPSKÝ, Antonín:  Vzpomínám na K. Dvořáčka.  Vyškovské noviny, 1997, roč. VIII, str. 3

TUČAPSKÝ, Antonín: Božetěch Bílek. Vyškovské noviny, 11. 3. 1994, str. 5, Psáno v Londýně 28. 1. 1994

TUČAPSKÝ, Antonín: Compositions, (17. 7. 1958 – 2. 9. 1998), uloženo u A. Tučapského v jeho soukromém archivu v Londýně

TUČAPSKÝ, Antonín: Compositions, (5. 9. 1998 – 20. 2. 2010), uloženo u A. Tučapského v jeho soukromém archivu v Londýně 

TUČAPSKÝ, Antonín: Jan Šoupal. In: Hudební rozhledy, 1992, roč. XLV, č. 5, str. 231.

TUČAPSKÝ, Antonín: Jen tak mimochodem. In: Hudební rozhledy, 2001, roč. 54, č. 3, str. 40.

TUČAPSKÝ, Antonín: Karel Ančerl z Tučap. In: Hudební rozhledy, 1990, roč. XLIII., č. 11, str. 516-517.

TUČAPSKÝ, Antonín: Moji Vyškováci mi rozumějí, 17. duben 1992, roč. III, č. 15, str. 5 - 6

TUČAPSKÝ, Antonín: Na vyškovské věži. Vyškovské noviny, 2. 10. 1992, roč. III., č. 39, str. 6

TUČAPSKÝ, Antonín: Performances, (26. 5. 1955 – 18. 10. 2007), uloženo u A. Tučapského v jeho soukromém archivu v Londýně

TUČAPSKÝ, Antonín: Projev u příležitosti udělení čestného doktorátu, Rukopis, Londýn 25. 10. 1996, uloženo u A. Tučapského v jeho soukromém archivu v Londýně

TUČAPSKÝ, Antonín: Stále komponuji. Cantus, leden 2003, str. 15

TUČAPSKÝ, Antonín: Vzpomínka na K. B. Jiráka. Hudební rozhledy, 1999, roč. XLIV, č. 11, str. 16

UHLÁŘ, Břetislav: Snažím se neustále komponovat. Hukvaldy, červen/červenec 2000, roč. IV, str. 12

          VAŠÁK, Vašek: Putování s polodrahokamem. Xantypa, květen 2002, str. 82-85

Vyškovské noviny: Grandiózní oslavy pětasedmdesátin skladatele Antonína Tučapského. Vyškovské noviny, březen 2003

Vyškovské noviny: Ostravák v Anglii, III. část rozhovoru s Arnoštem Onderkou. Vyškovské noviny, roč. V, str. 8

WATT, H. Ian, MELVILLE-MASON, Graham: Atonín Tučapský at Sixty by Graham Melville-Mason. Czech Music, The Journal of the Dvořák Society for Czech Music, Autumn 1988, Volume 14, Number 2, str. 22 - 28

ZAPLETAL, Petar: Kantáta Antonína Tučapského v české premiéře. In: Hudební rozhledy, 2000, roč. 53, č. 5, str. 12

ZAPLETAL, Petar: Pražská premiéra Tučapského oratoria. Hudební rozhledy, 1999, roč. 52, č. 5, str. 12

ZAPLETAL, Petar: Úspěšná premiéra Tučapského kantáty v Rudolfinu. Moravskoslezský den, 1999, str. 8

 

Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 11. 5. 2006, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 14. 6. 2008, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 16. 7. 2007, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 2. 3. 2007, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 2. 9. 2008, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 24. 4. 2008, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 25. 1. 2007, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 30. 3. 2009, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 7. 2. 2010, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 29. 3. 2010, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 18. 5. 2010, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 15. 9. 2010, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 12. 11. 2010, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a J. Kolářem ze dne 20. 11. 2010, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a J. M. Dobrodinským ze dne 12. 1. 2011, originál dopisu

         uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a R. Dočkalem ze dne 15. 1. 2011, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a P. Režným ze dne 17. 1. 2011, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a M. Košlerem ze dne 25. 1. 2011, originál dopisu uložen u autora práce.

         Korespondence mezi autorem práce a A. Jíšou ze dne 16. 2. 2011, originál dopisu uložen u autora práce.

 

         Rozhovor mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 28. 9. 2007, Brno, audio záznam uložen u autora práce.

         Rozhovor mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 28. 9. 2008, Brno, audio záznam uložen u autora práce.

         Rozhovor mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 17. 6. 2009, Brno, audio záznam uložen u autora práce.

         Rozhovor mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 26. 10. 2010, Brno, audio záznam uložen u autora práce.

 

       

KORBIČKA, Michael: Sborová tvorba Antonína Tučapského a její využití v hudební výchově a ve sborové hlasové výchově. In: Sborník Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2008

KORBIČKA, Michael: Lidová píseň na základní škole - úpravy lidových písní Antonína Tučapského. In: Sborník Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Leo Kestenberga (1882-1962). Olomouc: Univerzita Palackého 2008, str. 219 - 225, ISBN 978-80-903776-5-3

KORBIČKA, Michael: Sborová tvorba Antonína Tučapského na slovenské texty. In: Múzy v škole, časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu. PF UMB v Banskej Bystrici, ISSN 1335-1605

KORBIČKA, Michael: Jubilant Antonín Tučapský. In: Hudební rozhledy. 4/2008, str. 8-9

KORBIČKA, Michael: Antonín Tučapský vypráví. In: Cantus. 2/2008, str. 10-11

KORBIČKA, Michael: Setkání s Antonínem Tučapským. In: Opus musicum. 2/2008, str. 43-44

KORBIČKA, Michael: Výročí mistra Tučapského. In: Vyškovské noviny. 23. 3. 2007

KORBIČKA, Michael: Hudebník: Moje srdce zůstalo i v cizině ryze české. In: Vyškovské noviny. 28. března 2008. Dostupné na internetu:

http://vyskovsky.denik.cz/publicistika/moje-srdce-zustalo-i-v-cizine-ryze-ceske20080329. html

KORBIČKA, Michael: Opatovický rodák prosazuje českou hudbu dál. In: Vyškovské noviny. 1. 4. 2011.

         Konference: Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě

         Leo Kestenberga (1882-1962), Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

KORBIČKA, Michael: Lidová píseň na základní škole – úpravy lidových písní Antonína Tučapského. In: Sborník Inovace v hudební

pedagogice a výchově k poctě Leo Kestenberga (1882-1962). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, str. 219-225, ISBN 978-80-903776-5-3

 

         Dostupné na World Wide Web, jiné zdroje

 


 

        www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz

        www.goodmusicpublishing.co.uk

        www. sbor. cz

        www.ucps.cz

        www.psmu.cz

        www.muzikontakt.muzikus.cz

        www.czechmusic.cz

        www.apimusic.com

        http://antonintucapsky.harra. net

        www.poctatvurcum.cz

        www.ricordi.co.uk

        www.tutti.co. uk

        www.vogtundfritz. de

        www.moeseler-verlag. de

        www.maticecm.cz

        www.ipos-mk.cz

        www.ucps.cz

        www.wikipedie.cz

 

        CD- ROM  Diderot 2000 – slovníkové heslo „Tučapský“

 

        VHS - 4E4311  Kdo je… Antonín Tučapský (v majetku ČT Ostrava), dokument.

 

 

        Čechoangličana Tučapského uctil koncert v Rudolfinu, záznam Českého rozhlasu Praha, 17. 12. 2008, dostupné na:

 

        http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/cechoanglicana-tucapskeho-uctil-koncert-v-rudolfinu