Životopis A. Tučapského

    Antonín Tučapský se narodil 27. března 1928 v Opatovicích u Vyškova jako druhé dítě Josefy a Václava Tučapských. Otec byl obuvníkem, matka se starala o domácnost a dvě Antonínovy sestry, Annu a Marii. Sám Tučapský uvádí ve svém životopise, že v rodné obci prožil krásné dětství. Působila na něj krásná hanácká krajina se vzdálenými Hostýnskými vrchy. Je nesporné, že dětství prožité na venkově a zejména neopakovatelná duchovní atmosféra venkovských kostelů měly na jeho pozdější tvorbu velký vliv. Jeho kompozice, včetně duchovních skladeb, jsou totiž často inspirovány vesnickým prostředím a lidovými tradicemi.               

    Velkou roli hrál v životě budoucího skladatele jeho otec, který sám byl výborný zpěvák a divadelní ochotník. Antonín se už v raném dětství začal seznamovat s hudbou, ať už ve formě hry na housle, klarinet či klavír. Zároveň poznal spousty krajových písní – krásných písní Hané. Svoje nástrojové schopnosti mohl užít v symfonickém orchestru ve Vyškově.  Zde se seznámil se skladbami B. Smetany, A. Dvořáka a poprvé mohl uslyšet Prodanou nevěstu či Rusalku.

    K regionu, ve kterém se pohyboval od svého dětsví i Antonín Tučapský, patří také mnoho význačných osobností, které se na vyškovsku narodili či zde po delší dobu žily a tvořily:

 

František Sušil                     Rousínov (1804-1868)                             kněz, sběratel lidových písní

Josef F. Skalický                   Vyškov (1863-1933)                               skladatel, sbormistr

Alois Šlesinger                      Bučovice (1872-1950)                            varhaník, pedagog

Bedřich A. Wiederman           Ivanovice na Hané (1883-1951)              varhaník a skladatel

Jan Šoupal                           Vyškov (1892-1964)                               dirigent PSMU, skladatel

Vladimír Štědroň                   Vyškov (1900-1982)                               lektor AMU v Praze, skladatel

Jan Racek                            Bučovice (1905- 1979)                            významný muzikolog

Bohumír Štědroň                   Vyškov (1905-1928)                               významný muzikolog

Miloš Sokola                          Bučovice (1913-1976)                            houslista, skladatel

Josef Pukl                               Nevojice (1921-2006)                           varhaník, pedagog

Alois Piňos                             Vyškov (1925-2008)                              skladatel

 

            Velkou měrou se na utváření hudebnosti Antonína Tučapského podílel také jeho pobyt v kraji, v němž se pěstoval výrazný hudební život včetně zpěvu světských i duchovních písní i hanáckých tanců. Vyškovsko proslulo uměleckými osobnostmi, zejména sbormistry a skladateli. Podle dostupných pramenů panoval v hanáckém regionu velmi čilý spolkový život. Můžeme připomenout čtenářsko-pěvecký spolek Haná, Volné pěvecké sdružení a pěvecký spolek Vlasta. Spolkový život se pěstoval i v menších obsích Vyškovska.

    Hudba byla v rodu Tučapských běžným jevem. Již Antonínův dědeček z otcovy strany, Šimon Tučapský, byl nejen tkadlec, domkař, ale i lidový hudebník. Hrál na klarinet v dechové kapele. S manželkou Terezií měl čtrnáct dětí z nich pouze čtyři se dožily dospělého věku: Josefa, který byl profesionální klarinetista u vojenské hudby, Terezii, Rudolfa a Václava. Václav se oženil s Josefou Šírkovou, která pocházela ze sedmi dětí, z nichž některé byly také hudebně nadané.