A. Tučapský jako pracovník Pozemních staveb Praha

A. Tučapský jako pracovník Pozemních staveb Praha