Teoretické práce A. Tučapského

 

TUČAPSKÝ, Antonín: Mužské sbory Leoše Janáčka a jejich interpretační tradice. Spisy pedagogické fakulty v Ostravě 16, SPN, Praha 1971.

 

TUČAPSKÝ, Antonín: Kompoziční a interpretační aspekty sborové tvorby Leoše Janáčka, in Acta Universitatis Purkynianae 13, Studia musica III, Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu CANTUS CHORALIS ´95, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 1995, ISBN 80-7044-082-1, s. 13-19.

 

TUČAPSKÝ, Antonín: Instrumentální prvky v díle Pavla Křížkovského. Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě 26, řada D7, 1971, s. 55-61.

 

TUČAPSKÝ, Antonín:  Výslovnost ve sborovém zpěvu. Sborník prací pedagogického institutu v Ostravě, 1961, str. 197-213.

 

TUČAPSKÝ, Antonín - STUCHLÝ, Václav - PIVOVARSKÝ, Lumír: Sluchová, intonační a rytmická cvičení. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1969.

 

TUČAPSKÝ, Antonín: Sborový repertoár. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1967.

 

TUČAPSKÝ, Antonín - PIVOVARSKÝ, Lumír - ZENKL, Luděk: Intonace - soubor intonačních cvičení, jako průprava ke sborovému zpěvu pro studující hudební výchovy. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993, ISBN 80-7042-063-4.