Skladby, úpravy

Kristus Pán se narodil (SATB)

Kristus Pán se narodil.pdf

O salutaris hostia (SATB)

O salutaris hostia.pdf

Zpěv před evangeliem (Zmrtvýchvstání Páně) SATB

Zpěv před evangeliem (Zmrtvýchvstání Páně).pdf

Ave Maria (věnováno moji mamince) S+varhany

(Skladba zařazena do soutěže SDH a také vybrána k prezentaci na Dnech soudobé hudby v Praze)

Ave Maria - doprovod.pdf (53515)

Ave Maria - solo.pdf (46184)

Skladba věnována sboru AVE AG v Kroměříži. 

Jesus,_Amor_meus,_crucifixus_est. - SS.pdf (31465)