Lidové písně a úpravy

 

Lidová píseň má u Tučapského velmi důležitou roli. Vždyť sám přiznává, že má k ní velice vřelý vztah, což dokazují jeho úpravy lidových písní. Napsal několik cyklů úprav lidových písní pro různá obsazení (The Joy of Singing, Malovaná dolina). Také četnost lidových písní pro sólové hlasy či hlasy s doprovodem. Například pro soprán (Pět slezských písní, Tři moravské lidové písně, Láska a žal, Tři lidové písně, Tá naša lavečka, Deset lidových písní, Touha), alt (Čtyři moravské lidové písně), baryton (Okolo Těšína), bas (Až mě bude 77 let) i pro dětský sbor (Úprava čtyř lidových písní pro dětský trojhlas, Úprava tří lidových písní, Lúčka zelená, Úprava pěti písní z Bílovecka pro dětský trojhlas, Na vrch Javorníčka). Pro ženský sbor úpravy lidových písní (Dyš jsem byla) či úpravy lidových písní jiných národů (Deset ruských lidových písní). Pro mužský sbor (Úprava tří písní pro mužský sbor, Čtyři černošské spirituály, Na rozloučení, Vandrovalo děvče, Kdybych já měl, co má táta, Okolo Třeboně, Šťuká se mně, šťuká, Měla jsem chlapce, Tři moravské písně upravené pro mužský sbor, 6 lidových písní). Úprava lidových písní pro smíšený sbor zaujímají v úpravách přední postavení. Tučapský se jim věnuje zcela nejvíce, jejich četnost je největší (Dragouni, 2 písně z Hrčavy, Kdybch já věděla, Teče voda, teče, Bouquet of Six Czech Folksongs, Tři hanácké pěsničke, Tři ruské písně, Na kroměřížském mostku, Tři písně, Za našimi humny, Hojdana, jojdana, Zahráda, Moravská krajina, Krajina, Podzimní, Podzim).

            K výběru textu k lidovým písním Tučapský uvádí: „Při výběru textu, čili námětu je pro mne jeho obsahová stránka velice důležitá. Nedá se upravit každý lidový těxt. Vybírám si tedy z té široké nabídky a to velice precizně.“[1] Pokud bychom ovšem chtěli nahlédnout hlouběji do skladeb Tučapského na texty lidových písní, zjistíme, že jeho paleta výběru je opravdu velice široká a pestrá. Od českých autorů, jako je např. Jan Skácel, Jan Zahradníček, Fráňa Šrámek, Jan Hostáň, František Branislav, Václav Čtvrtek, Vítězslav Nezval, Jan Amos Komenský, Josef Václav Sládek a mnoho dalších.

            Vtšina úprav lidových písní Tučapského je určena sborům a cappella. Popřípadě s doprovodem sólového nástroje - klavíru či jiného nástroje. Tučapský se nebojí experimentovat a použít i jako doprovodný nástroj např. harfu, příčnou flétnu, violu.

            Tučapského tvorba úprav lidových písní zaujímá v jeho tvrobě široké spektrum. Sám Tučapský říká, že lidová píseň byla a je prostředkem, jak si připomínat svou rodnou vlast, mateřskou půdu. Proto také můžeme vidět, že největší množství úprav lidových písní je u Tučapského v období, kdy odešel do Velké Británie.

            Proto ve své praci úpravám lidových písní věnuji samostatnou kapitolu.

V dopise Tučapský uvádí: „ A. Tučapský nepovažuje úpravy lidových písní za podstatný skladatelský výkon. Upravoval lidové písně často jen pro pedagogické účely, podle potřeby. Tak vznikla řada písní dvou až čtyř hlasých někdy lokálních např. Slezské, Valašské, České i Slovenské. Některé byly pouze harmonizace - např. Ej ráno, ráno, jiné byly prokomponované, např. Dyž verbuju, Hejsa, hejsa, atd. Nekdy jsem vyhověl požadavkům žadatele nebo sboru.“ [2]

 

             Soprán

           

Dybych byla vtáčkem

Upravil 26. ledna 1961 pro soprán a mužský sbor. Rukopis uložen v archivu PSMU.

 

Lidové písně

Úprava padesáti lidových písní českých, moravských, slezských, slovenských, chodských, valašských, hanáckých a slováckých. Čtyřiceti pro sólový hlas s klavírem a deseti písní pro sólový hlas s houslemi. Písně byly upravovány: 24. ledna 1970, červen 1971, 30. října 1977, 1. listopadu 1978, 15. března 1980, 30. října 1980, 14: listopadu 1980, 9. dubna 1981, 17. března 1992, 16. ledna 2002 (25 písní), 1. srpna 2002, 16. října 2002, 5. března 2003, 2005.

 

Pět slezských písní

Písně upravil 13. září 1974 pro zpěv, flétnu a harfu a věnoval příteli Václavu Žilkovi. Jednotlivé písně jsou: Šla děvečka; Oj včerajky; Má milá mamulko; Sluníčko vychodi; V širém poli. Písně byly premiérovány v pražském Památníku národního písemnictví 15. března 1981 v provedení: zpěv - Jarmila Svobodová, flétna - Václav Žilka, kytara - Jaroslav Fantyš.

 

Tři moravské lidové písně

Byly napsány 15. března 1980 pro zpěv a klavír. Jednotlivé písně jsou: Už je slunko z tej hory ven; Muzikanti, co děláte; Teče voda, teče.

 

Love and Sorrow – Láska a žal I., II., III.

Tři cykly moravských lidových písní, Love and Sorrow I-III.

            10. února 1983 dokončil první cyklus pro soprán, klarinet a klavír s českým i anglickým textem (překlad do angličtiny Tony V. Isaacs). Cyklus trvá 12 minut. Jednotlivé písně jsou: Škoda ťa, synečku; Oj včerajky; Má milá mamulko; Ej, létala laštověnka; Dybych já věděla[3].

            Druhý cyklus, dokončený 17. listopadu 1989 pro vyšší hlas, housle a klavír, obsahuje písně: Okolo Hovoran; Šla děvečka; Zapadá slunečko; V širém poli.

            Třetí cyklus pro soprán, flétnu a harfu byl dokončen 27. června 1991. Jsou v něm zařazeny písně: Oj, letěla bílá hus; Ej, lásko, lásko; Kerá je tá vězdička má; Šťuká sa mně, šťuká.

           

Tři lidové písně

Upravil 6. března 1997 pro soprán, flétnu a klavír. Písně jsou: Danaj; Ej, lásko, lásko; Štuká sa mně.

 

Tá naša lavečka

Upravená pro hlas a housle 4. května 2002.

 

Deset lidových písní

Upraveny pro vyšší hlas a housle 4. května a 10. května 2002. Jsou to písně: Okolo Hovoran; Vyletěl pták; Proč Krušinko; Tá naša lavečka[4]; Dybych já věděla; Za našimi humny; Okolo Hradišča[5]; Na Kroměřížském mostku; Utěkla mi; Dvanáct trubačů.

 

Touha

Upravil 23. října 2002 pro soprán, hoboj a klavír. Jednotlivé písně jsou:: Letěl, letěl roj; Odbila hodina; Před naším; Stojí šohaj[6]. Psáno pro Kateřinu Fürstovou, která je zároveň zpěvačka i hobojistka.

 

Tři lidové písně

Úprava lidových písní pro doktora Vašíčka z Brna byly 5. června 2003 napsány tři písně pro soprán a klavír. Jsou to: Hej, číže to chlapci boli; Stojí šohaj; Ej, létala laštověnka.

 

            Mezzosoprán

 

Úprava pěti valašských písní

Upravil pro cimbálovou muziku 24. června 1959. Obsazení: střední hlas, prim, obligát, kontry I, II (přiznávkový nástroj), viola, basa, cimbál. Části jsou: De je kostel, tam je fára; Ej májek, májek; Běžela ovečka; Už sem obešél; Ej umrela mi žena.

 

Moravian Love-songs/Moravské lidové písně

Byly upraveny 23. února 1979 pro střední hlas a klavír. Jsou to písně: Šla děvečka; Oj včerajky; Slunečko vychodí; V širém poli; Ma mila mamulko; Štuká se mně; Kdybych já věděla; Oj, letěla bílá hus; Láska, Bože, láska; Zapadá slunéčko; Letěl, letěl roj.

 

Cantabile

30. července 1989 upravil čtyři moravské lidové písně pro střední hlas, housle, lesní roh a klavír. Jsou to: Už je slunko; Ej, lásko, lásko; Okolo Hovoran; V širém poli.

 

Zarústaj mi chodníčku

Komponováno 29. února 2004 pro střední hlas a klavír.

 

Studená rosenka

Komponováno 14. dubna 2004 pro střední hlas a klavír.

 

Aničko, dzevečko

Komponováno 10. května 2004 pro střední hlas a klavír.

 

Náchodský zámeček

Komponováno 17. května 2004 pro střední hlas a klavír.

 

Z kolaje voda

Komponováno 30. května 2004 pro střední hlas a klavír.

 

            Alt

 

Čtyři moravské lidové písně

Upravil 8. května 1981 pro nižší hlas, čtyři zobcové flétny (sopránová, altová, tenorová, basová) a věnoval je Václavu Žilkovi. Jednotlivé písně jsou: Šťuká se mně; Ej lásko, lásko; Ej rano, rano;  Dyž verbuju.

 

            Tenor

 

Love and Sorrow – Láska a žal IV.

Cyklus byl komponován na přání Jana Žáčka[7] 10. května 1996 pro tenor a kytaru. Jednotlivé písně: Na trávníčku; Aj, dolino, dolino; Ej, vrť sa dívča; Proč krušinko; Letěl, letěl roj. Písně byly nahrány na CD a natočeny pro Westdeutscher Rundfunk.

 

            Baryton

 

Okolo Těšína

Upravil 9. února 1961 pro baryton a malý orchestr (fl, ob, cl2, cor2, trp1, piatti, archi).

 

             Bas

 

Až mě bude 77 let

Upravil 1. června 1964 pro bas a klavír. Věnováno Dr. Karlu Zehovi (psychiatr).

 

            Dětský trojhlas

 

Úprava čtyř lidových písní pro dětský trojhlas

Pro dětský trojhlas upravil 27. listopadu 1958 písně: Muzikanči, vy sče drači; Dyž jsem šel včeraj večir; Co mně, mily, daruješ; Už bije tři štvrti na sedum.

 

Úprava tří lidových písní z Kopřivnice

Písně ze sbírky Bartoš-Janáček upravil 13. ledna 1959 pro dětský trojhlas. Jsou to: Stromečku březový; Přiletěla laštověnka; Těžko je mi.

 

Úprava tří lidových písní

Pro dětský trojhlas upravil 1. února 1959 písně: Synku, posluchaj mačičku + Budž, synečku, budž veselý (Z Dolní Lohty na Bílovicku); Tam za horama (Hať) – Hlučínsko; Jezerečko vyschlo (Hošťálkovice) – Hlučínsko (přidána později). Premiéra v Československém rozhlase 20. ledna 1960.

 

Lúčka zelená

V únoru 1959 by vydán sborník[8] s deseti lidovými písněmi pro dětský trojhlas. Jsou v něm obsaženy písně: Dybych já věděla; Ej rano, rano; Kole Jarošova; Lúčka zelená; Ma mila mamulko; Mám já v Hodslavicách; Nechoď k nám šohajku; Proč si k nám nepřišeu; Říkej, děvče, očenáš; Z kolaje voda. Tento cyklus byl premiérován 20. ledna 1960 v Československém rozhlase Ostrava.

 

Úprava pěti písní z Bílovecka pro dětský trojhlas

Upravil 22. dubna 1959 pro dětský trojhlas. Šlo o příspěvek do sborníku Slezské lidové písně z Bílovecka a okolí[9], na kterém pracovali Jaromír Gelnar (vypracoval komentáře k písním a připravil k vydání), Milan Salich a Jaromír Richter (uspořádali). Vydalo jako svou 220 publikaci Krajské nakladatelství v Ostravě v roce 1963. Tučapský zhudebnil následující písně a ve sbírce jsou zařazeny pod příslušnými čísly: 17) Na horách, na dolach – dvojhlas (z Horní Lhoty); 26) Nechudý kole vody – trojhlas (dětský nebo ženský) z Malých Hoštic; 52) Muzikanti, vy sce drači – trojhlas (dětský nebo ženský) z Opavska a Bílovecka; 53) Už bije tři štvti na sedm – trojhlas (dětský nebo ženský) z Kunovic; 58) Co mně, mily, co daruješ – trojhlas (dětský nebo ženský) ze Skřípiva.

21. března 1962 napsal Milan Salich na popud pana Onderky: „Byli jsme rádi, že nám svými úpravami přispěl prof. Antonín Tučapský. Přesně pochopil, oč nám jde, a jeho úpravy jsou znamenité.“[10]

 

Kdes holubinko lítala

Upravil 28. ledna 1961 pro dětský jednohlas s doprovodem houslí.

 

Červená růžičko

Upravil 28. ledna 1961 pro dětský dvojhlas s doprovodem houslí.

 

Až půjdeme přes pole

Slovácká lidová píseň, upravená 22. května 1990 pro dětský trojhlas.

 

Na vrch Javorníčka

Valašská lidová píseň v úpravě pro tři dětské hlasy a violoncello byla napsána 23. listopadu 1993 pro paní Prokopovou z Rožnova pod Radhoštěm.

 

In natali domini

4. listopadu 2003 napsal na středověký latinský text vánoční skladbu In natali domini pro tři dětské nebo ženské hlasy a klavír.

 

Osm písniček

            10. 1. 2010 dokončil osm písniček pro dětský trojhlas. Fialo modrá - s houslemi, Proč krušinko, Za starú Breclavú - s klavírem, Na kroměřížském mostku - s houslemi, Sadila, Zdali nám panenky - s klavírem, Pásla má milá páva, Dvanácte trubačů - s trubkou. Psáno pro dětský sbor ve Vyškově.

 

            Ženské sbory

 

Deset ruských lidových písní

6. - 10. července 1973 upravil písně ze sbírky N. Rimského-Korsakova pro dětský (ženský) pěvecký sbor a klavír.

 

Dyš sem byla

Upravil 24. srpna 2000 pro ženský sbor (SSAA).

 

Tuta canit Michael

6. listopadu 2003 na starý český text pro SSA a piano.

 

Sonoris vocibus

18. listopadu 2003 napsal cyklus pěti latinských skladeb pro tři ženské hlasy a klavír.

 

            Mužské sbory

 

Úprava tří písní pro mužský sbor

2. dubna 1960 upravil tři písně pro mužský sbor. Jsou to písně: Okolo Těšína[11]; Naša Kača plače; Sadaj, sl’niečko honíce. Byly věnovány PSMU.

 

Čtyři černošské spirituály

V lednu 1964 upravil pro mužský sbor čtyři spirituály. První z nich, Černošská ukolébavka mu o rok později 21. října 1965 premiéroval pěvecký sbor Smetana z Místku pod vedením R. Jurenky. Další písně jsou: Hochu můj; Spěchá Mojžíš; Josue, ten porazil Jericho.

 

Okolo Třeboně

Upravil 4. října 1975 pro mužský sbor.[12]

 

Roaring are the Mountains/Vanished Youth/Zahučaly hory

10. října 1980 upravil pro mužský sbor. Věnoval Gywn Arch and his male choir in Reading. Skladbu měl vydat Roberton, ale nedošlo k tomu.

 

Šťuká se mně, šťuká

Upravil 15. července 1987 pro mužský sbor. Věnoval Besedě ve Valašském Meziříčí. Premiéra proběhla v říjnu 1987 při oslavě 125. výročí PS Beseda. Naposled byla zpívána 25. října 1991 ve Valašském Meziříčí spojenými sbory Besedy a Orlice Prostějov za řízení Jana Mikuška.

 

Měla jsem chlapce

Upravil 26. května 1999 pro Besedu ve Valašském Meziříčí. Určeno pro mužský sbor.

 

Tři moravské písně upravené pro mužský sbor

23. prosince 2000 upravil pro mužský sbor. Jsou to: Okolo Hradišča; Chodila po roli; Rozmarynek.

 

6 lidových písní

Upravil 24. dubna 2003 pro mužský sbor. Jednotlivé písně jsou: Jedna hodina; Ej něchcem páleného; Překrásné hvězdičky; Z večera jabluňku; Kdybys měla má panenko; V téj naší studni.

 

Days too Short

Skladba napsaná pro mužský sbor 28. ledna 2004 pro festival v Cornwolu na text básně W. H. Davies.

 

            Smíšené sbory

 

Dragouni

Upravena 3. října 1958 pro smíšený sbor.

 

2 písně z Hrčavy

V roce 1959 napsal dvě písně pro smíšený sbor: Javoře, javoře a Kičera, Kičera. Obě písně byly napsány pro PS Slezan v Českém Těšíně.

 

Fünf mährische Lieder

Písně upravil 10. srpna 1971 pro smíšený sbor, housle a klavír. Použil Josefem Svobodou přebásněný text lidových písní do němčiny. Jednotlivé písně jsou: Steht im Felde (V širem poli); Ej, Western (Oj, včerajky); Wirbt man Leute (Dyž verbuju); Zu früh (Ej, ráno, ráno); Holla, holla (Hejsa, hejsa).

 

Kdybych já věděla

Moravská lidová píseň, upravená 1979 pro smíšený sbor (SSATB).

 

Teče voda, teče

Upravil 25. listopadu 1991 pro sopránové sólo a smíšený sbor. Psáno pro Reading Phoenix Choir, kteří odjížděli na turné na Moravu a chtěli zpívat nějakou českou píseň.

 

Bouquet of Six Czech Folksongs

První verze byla dokončena 10. ledna 1994 pro smíšený sbor a kytarové kvarteto. Tato verze byla na žádost Martina Myslivečka přepsána 8. března 2000 pro smíšený sbor a dvě kytary. Cyklus je přeložen do angličtiny Beryl Tučapskou a trvá 18 minut. Jednotlivé části jsou: Pod dubem; Ej lásko, lásko; V širem poli; Sadaj; Dybych já věděla; Hejsa, hejsa. Cyklus byl proveden na Mezinárodním kytarovém festivalu v Mikulově Martinem Myslivečkem.

 

Dvě černošské písně

 16. srpna 1997 napsal dvě černošské písně pro smíšený sbor.

 

Tři hanácky pěsničke

Upravil 16. listopadu 1998 pro smíšený sbor (SAB). Věnoval Jaromíru Borovičkovi z Olomouce. Jednotlivé písně jsou: Ach, debe decke tak belo (SAB); Daleká, šeroká (zpěv a klavír); Vandrovalo děvče (zpěv a klavír).

 

Tři ruské písně

20. února 2003 upravil písně ze sbírky N. Rimského-Korsakova pro smíšený sbor a klavír na objednávku Martina Cutzé v Lemgo. Jsou to písně: Голова ль ты моя голововушка; Уж я по двору хожу; У меня ли муж водопьяница.

 

Na Kroměřížském mostku, Boleráz, Boleráz

Upravil 14. května 2003 dvě lidové písně pro smíšený sbor Cantus v Morkovicích.

 

Tři písně

Moravské a slovenské písně upravil 2. srpna 2003 pro smíšený sbor. Jsou to: Hej, číže to chlapci boli; Stojí šohaj; Boleráz, Boleráz.

 

Za našima humny

Upravil 31. října 2003 pro smíšený sbor.

 

Hojdana, jojdana

Pro smíšený sbor upravil 3. listopadu 2003 pět lidových písní. Jsou to: Hej, číže to chlapci boli; Stojí šohaj; Boleráz, boleráz; Proč krušinko nezakvétáš; Za našima humny.

 

Zahrádka

Osm smíšených sborů na slova lidové poezie napsal 20. dubna 2005.

 

Moravská krajina

Čtyři smíšené sbory na slova moravské lidové poezie napsal 8. ledna 2006.

 

Krajina a Píseň o domově

Pro smíšený sbor napsal 7. června 2006 skladbu Krajina na slova Jana Zahradníčka pro sbor Cantus v Morkovicích. A 12. května 2007 připsal skladbu Píseň o domově taktéž na text Jana Zahradníčka.

 

Podzimní

10. května 2007 napsal skladbu pro smíšený sbor a klavír na slova Jana Zahradníčka.

 

Podzim

Pro smíšený sbor a cappella. 31. ledna 2008 na slova Františka Halase.

 

            Cykly lidových písní pro různá obsazení

 

The Joy of Singing

Pět sešitů pro školní účely byly napsány v rozmezí 12. dubna – 25. října 1975. První sešit je psán pro unisono s klavírem. Obsahuje písně: Kočka leze dírou; Ovčáci; Skákal pes; Já mám koně; Pásla ovečky; Pec nám spadla; Stála basa; Halí, belí; To je zlatý posvícení; Šla Nanynka do zelí. Druhý sešit je určen pro dva hlasy a dětské hudební nástroje (Orffův instrumentář). Jsou v něm zařazeny písně: Kdyby byl Bavorov; Červená růžičko; Vyletěla holubička; Okolo Jarošova; Okolo Třeboně; Šla Nanynka; Žádnej neví; Týnom, tánom; Z kolaje voda; Hejha husy. Třetí sešit v obsazení pro dětský (ženský) trojhlas (SSA). Obsahuje písně: Lúčka zelená; Kole Jarošova; Když se ten ovísek; Proč jsi k nám nepřišel; Vlaštovička lítá; Kdes holubinko lítala; Oj včerajky; Hrdélenko moje; Ej, rano, rano; Dyž verbuju. Ve čtvrtém sešitě pro smíšený sbor (SAB). Obsahuje tyto písně: Co to máš; Dybych já věděla; Ráda, ráda; Což se mně, má milá; Paňmámo, Sládek; Mám já v Hodslavicích; Ej něpi koňu; Okolo Těšína; Sadaj, slnéčko; Hejsa, hejsa. Pátý sešit, určený pro unisono s klavírem obsahuje tyto písně: The Oak Tree; The Sun is singing; Heysa, heysa. Premiéra písní posledního sešitu proběhla 21. února 1987 ve Wigmore Hall v provedení Junior Department Choir pod vedením Philip Colman. Cyklus byl zaslán Oxford University Press, z vydání však sešlo.

 

Malovaná dolina

Čtyři cykly lidových písní, Malovaná dolina I-IV.

            První cyklus, sestavený 26. července 1990 v úpravě pro polosmíšený sbor[13] (SAB). Jednotlivé písně jsou: Co to máš; Což se mě; Lúčka; Mám já; Sadaj; Paňmámo; Dybych já; Kole Jarošova; Když se ten ovísek; Když jsem já šel skrze Louny.

            Druhý cyklus sestavený 2. srpna 1990 je v úpravě pro tři ženské (dětské) hlasy (SSA). Jsou to: Ej rano; Kole Jarošova; Nade mlejnem; hezká jsi; Lúčka zelená; Proč jsi k nám; Kde holubinko; Až půjdete; Jedna hodina; Dyž verbuju.

            Třetí cyklus, pro smíšený sbor (SATB), obsahuje písně: Okolo Třeboně; Pod dubem; Hali beli; Měla jsem chlapce; Čí jsou to koníčky; Mám já v Hodslavicích; Sadaj; V tej naší studni; Ej dolina; Hejsa, hejsa.

            Poslední cyklus pro polosmíšený sbor SAB je datovaný 1. prosince 1995 a byl doplněn o jedenáctou písničku určenou jako přídavek. Jednotlivé písně jsou: Ta naše lavečka; U našich stájů; Pod našima oknama; Kdybys měla, má panenko; Zelené jsem sela; Proč krušinko; Měsíček svítí; Když jsem k vám chodíval; Já půjdu do háje; Ha, ty svatý Vavřinečku; Sokolove oči. Tři ze čtyř cyklů byly rozmnoženy Kabinetem hudební výchovy Krajského pedagogického ústavu Ostrava.

 

            Instrumentální

 

Čtyři české lidové písně

Úprava čtyř českých lidových písní pro 3 trubky a eufonium je z 11. února 1991. Je věnována „starodávnému“ příteli Vaškovi Bábkovému. Skladba má části: Hněvej ty se na mě, nebo nehněvej; Kdybys měla, má panenko; Měla jsem chlapce; Pod dubem, za dubem.

 

A Little Czech Suite

            V roce 2009 napsal úpravu pěti českých lidových písní pro saxofonový kvartet. Existuje i verze pro kvartet pozounů. Obojí bylo vydáno v Alliance Publications v USA.[1] Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 30. 3. 2009.

[2] Korespondence mezi autorem práce a A. Tučapským ze dne 12. 11. 2010.

[3] Píseň doplněna 12. dubna 2002.

[4] Upravena již 30. října 1977.

[5] Upravena již 10. ledna 1963.

[6] Doplněna 30. října 2003.

[7] Český kytarista žijící v Německu.

[8] Vydala Metodická skupina hudební výchovy při městském pedagogickém sboru v Gottwaldově. Připravil František Bláha, vedoucí MSHv při MěPS v Gottwaldově. Rozmnoženo cyklostylem pro školy.

[9] Kompletní sbírku vlastní Milan Salich.

[10] Onderka, A.: Přehledný soupis (katalog) skladeb, (1954-1982), kopie uložena v soukromém archivu A. Tučapského.

[11] Premiéra 17. září 1960 v Místku.

[12] Onderka má tuto a následující zařazenu pod názvem Dvě písně a poznámku, že jde o smíšené úpravy – upraveny pro VPSOU Ostrava, Lumír Pivovarský.

[13] „polosmíšený sbor“ (SAB) Tučapského termín. Korespondence ze dne 12. listopadu 2010.