Úpravy děl jiných autorů

 

Sanctus – Kryštof Harant z Polžic

PSMU se připravovalo na soutěž v Itálii, která kladla podmínku zazpívat polyfonní věc skladatele země, ze které sbor pochází. Proto 1. května 1961 upravil Sanctus z Missa quinis vocibus super Dolorosi Martyr pro mužský sbor. Skladba byla provedena 14. srpna 1961 na Mezinárodní pěvecké soutěži v italském Arezzu a pak patřila po léta k velmi úspěšné skladbě repertoáru PSMU. Před odjezdem PSMU[1] z vlasti napsal 11. července článek „Český sborový zpěv“, který přeložila do italštiny Dr. Kolářová. Sbor byl věnován PSMU.

 

Biblické písně – Antonín Dvořák

Inspirován Swingel Singers, kteří zpívali různé úpravy skladeb z oblasti „vážné hudby“, upravil pro PSMU v roce 1966 šest Dvořákových Biblických písní. Jsou to: Oblak a mrákota, Skrýše má, Hospodin jest můj pastýř, Bože! Bože! Píseň novou, Při řekách babylonských, Pozdvihuji očí svých k horám. Písně byly zpívány převážně v roce 1966-1967, a to téměř ve všech větších městech (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Tábor, Jihlava, Cheb, Karlovy Vary, Přerov, Napajedla, dřívější Gottwaldov, Kroměříž). V roce 1967 byly zpívány i ve Velké Británii v Coventry a Westminster Abbey pod vedením Antonína Tučapského.

 

Der Zauberbaum – Ch. W. Gluck

Pro Ludi Camerati z Ostravy upravil a instrumentoval 28. listopadu 1972 jednoaktovou operu Ch. W. Glucka. Instrumentace má 84 stran partitury a je určena pro klavírní kvinteto a hlasy.

 

Otčenáš „Our Father“ – Leoš Janáček

5. ledna 1978 revidoval a připravil anglickou verzi k vydání Robertonem.

 

Čtyři mužské sbory – Leoš Janáček

V březnu 1978 revidoval a připravil k vydání čtyři Janáčkovy mužské sbory: Our birch Tree, Leave-Taking, True Love, The Soliders Lot. Robertonem byly vydány pouze druhé dva sbory. Do angličtiny přeložil Karel Brušák.

 

Ethiopia Saluting the Colours – Charles Wood

Během roku 1978 upravil pro mužský sbor na žádost nakladatele Robertona. Psáno na text Walta Whitmana.

 

Otče náš - Otokar Jeremiáš

Z Jeremiášova sborového cyklu „K lásce“ na slova Bedřicha Bělohlávka upravil a doplnil 8. října 1982 skladbu „Otče náš“ pro soprán a varhany.

 [1] Zájezd do Itálie byl ve dnech 17. - 31. 8. 1961