Vokální skladby

 

Soprán

 

Three Burn’s Songs

 Three Scotish Songs nebo-li Tři skotské písně na slova Roberta Burnse byly napsány pro soprán a klavír: 9. července 1969 For The Sake of Somebody[1] (Kvůli někomu), která byla 19. července 1969 přepracována, The Rigs o‘Barley[2](Vlny ječmene) byla napsána 21. července 1969 a The Bonnie Wee Thing[3] (Uspávanka) 21. července 1969. Celý cyklus byl definitivně uzavřen 11. května 1970. Básně do češtiny přeložil J. V. Sládek. Celý cyklus trvá 10 minut. Byla to první skladba komponovaná na anglický text. Premiéra cyklu proběhla 4. února 1970 v Karlově studánce, v lázeňském domě v  provedení B. Brookse a P. Motlocha. 16. června 1980 proběhla její britská premiéra na TCM. 27. dubna 1972 ji provedla sopranistka Beryl Brooksová s Antonínem Tučapským v aule Pedagogické fakulty v Ostravě.

 

Svatý Václave

Píseň byla napsána na slova J. V. Sládka 17. září 1976. Je určena pro dva soprány a varhany. Premiérována 3. října 1976 v London Farm Str. Church v provedení Beryl Tučapské, Evy Krajčířové a Antonína Tučapského.

 

Sea Song

Pro Highcliffe Junior Choir a Mary Dennise byla 15. listopadu 1997 napsána skladba na slova Alfreda Tennysona v obsazení pro soprán, alt a klavír.

 

I Sing of a Maiden – Pannu opěvuji

Na anonymní text z 15. stol. v překladu Karla Brušáka byla 9. prosince 1977 napsána píseň pro hlas a klavír. V rámci pořadu BBC World Service ji 24. prosince 1977 provedli manželé Tučapští.

 

The Marriage of Psyche

Dvě koncertní árie pro soprán a klavír na básně Kathleen Raine v překladu Lydie Kyzlinkové byly dokončeny 19. června 1981. Skladba trvá 14 minut a má části: House, The Ring. První provedení v komorním obsazení proběhlo 4. října 1981 v Purcell Room v Londýně v provedení Beryl Tučapské[4], Roseberg Orchestra, pod taktovkou Petera Gellhorna. TCM provedla skladbu v orchestrální verzi 21. května 1987 v provedení Caroline Williams, Trinity College Ensemble, pod taktovkou Llyoda Mooreho a 12. května 1988 v obsazení sopranistky Jennifer Quigley.

 

Ave Maria

Původně psáno 4. ledna 1984 pro mezzosoprán a varhany (event. klavír). 6. - 8.  ledna 1986 bylo přepracováno pro soprán a smyčce. Je psána v latinském jazyce a trvá 3 minuty. Díky této skladbě se mu otevřela cesta do Německa. Premiéra proběhla 12. února 1984 v Brně v provedení tenoristy Jana Jokla a varhanního doprovodu Stanislava Kyseláka. Další interpreti varhanní verze byli: sopranistka Rula Machačová za klavírní spolupráce Lenky Jančíkové a Monika Drdová za varhanního doprovodu Antonína Jíši.

 

Salve Regina

Byla napsána 29. ledna 1984 pro vysoký hlas a varhany (event. klavír) v latinském jazyce. 6. - 8. ledna 1986 byla instrumentována pro soprán, hoboj, lesní roh a smyčce. Skladba trvá 3 minuty. Skladba existuje v obou verzích. Na české provedení čekala skladba až do roku 2003, kdy byla 28. března uvedena ve Vyškově a 17. října v Morkovicích Monikou Drdovou za doprovodu Antonína Jíši a 29. března v Boskovicích v provedení Ruly Machačové a Lenky Jančíkové.

 

Otče náš – Pater noster

17. dubna 1992 zhudebnil modlitbu „Otče náš“ pro vyšší hlas a varhany (event. klavír). Skladba byla později aranžována pro soprán, alt, bas a varhany. Další skladba, zcela samostatná verze s názvem „Pater noster“ byla zhudebněna pro soprán a varhany 29. červenec 2003 a 3. prosince 2003 upravena pro smíšený sbor (SATB) In memoriam Vincenc Drápal.

 

Ach, to milování

V roce 2009 napsal pět písní pro soprán a klavír na lidovou poezii z Čech, Moravy i Slovenska. Premiéra se uskutečnila v Benátkách.

Marta Vávrová - soprán, Petr Vašíček - klavír.

 

            Mezzosoprán

 

Drobné vokální skladby, op. 6

Na podzim roku 1950 zkomponoval Dvě písně pro mezzosoprán a klavír. Patří sem Poledne na slova Františka Hrubína a Prosinec na slova Fráni Šrámka. V říjnu 1954 napsal v Kroměříži baladu Žárlivý milý pro smíšený sbor a dechové kvinteto, kterou 25. dubna 1955 provedly smíšené sbory Opus a Veleslavín v Brně na Stadiu pod řízením Zdeňka Zouhara. Hrálo Moravské dechové kvinteto (Dr. H. Kašlík, F. Suchý, B. Opat, K. Jakubec, J. Vémola). „Bylo provedeno se zdarem“ [5]. V témže měsíci byly napsány Dva dvojzpěvy pro soprán a alt na slova moravské lidové poezie. Jednotlivé písně jsou: Zlá, synečku, zlá rada, A ta naša dědina. Tyto skladby zahrnul do sbírky Dva dvojzpěvy.

 

Kvítí milodějné, op. 7

V prvních červnových dnech roku 1955 napsal cyklus písní pro mezzosoprán a klavír na slova moravské lidové poezie[6]. Písně jsou přepracováním starších náčrtků. Věnováno „svému vzácnému učiteli Janu Kuncovi“. Jednotlivé písně jsou: U teho hájíčka zelenýho; Ej, hory, hory; Mimo našich oken; Dyž jsem já šel.

 

Four Simple Songs

14. 9. 2009 naspal čtyři jednoduché písně pro nižší hlas a klavír. In England - Marjorie Wilson, A Wish - Samuel Rogers, Sweet Sound - Oliver Goldsmith, Always - Johne Clare.

 

            Alt

 

The Veil of Night

Původně Three Songs for Low voice and piano byly napsány 27. listopadu 1992 na slova W. H. Daviese a měly tři části: The Moon, The Hour of Magic, Days Too Short. V roce 1994 byla přikomponována čtvrtá píseň „The veil of night – Závoj noci“. 18. června 1996 byl cyklus pro alt a klavír ukončen. Později byl transponován o tercii níže.

 

In England

Píseň pro střední hlas a klavír. Komponována 10. ledna 2008 a věnována Marian Werner s vděčností - dedication.

 

             Tenor

 

Od svítání do úsvitu

Písně pro tenor a klavír na slova Iva Štuky začal komponovat v Novém Jičíně roku 1958. 30. října zkomponoval - Každý večer má kouzlo, 1. listopadu -  Zavři oči, 4. listopadu – Daruješ-li mi spánek, 28. listopadu – Ležíš, bílý jsi ostrov, 8. prosince – Kos je časnější než mlékaři. 22. prosince dokončil opis těchto písní a připravil k provozování. 15. listopadu 1962 přepracoval cyklus pro tenor, klavír, flétnu a basklarinet. 5. února 1963 byl premiérován v Ostravě na koncertě Svazu českých skladatelů.

 

Splav

Píseň na slova Fráni Šrámka byla napsána 14. června 1973. Je určena pro baryton a klavír. 1. března 1985 byla instrumentována pro tenor, housle, violoncello a klavír a věnována Uel Deane.[7] 16. září 1985 proběhla její premiéra v provedení tenoristy Alfréda Hampla a Foesterova tria (Stanislav Srp - housle, Václav Jírovec -  violoncello, Aleš Bílek -  klavír).

 

Ich wünsche dir

Skladba pro tenor a klavír na anonymní text byla dokončena 5. října 1999.

 

Lemgo

Píseň pro tenor a klavír na poem Martina Cutzhého byla napsána 21. prosince 1999.

 

            Baryton

 

Okno

V březnu 1957 napsal pro baryton a klavír píseň na text Josefa Hory. Ervín Bártek o ní panu Onderkovi píše: „Vznikla v Novém Jičíně a mám dojem, že v jejím pozadí bylo milostné vzplanutí… Kdy přesně vznikla nevím a kdy jsem ji poprvé zpíval, také nevím. Zpíval jsem ji ale vícekrát a dodnes ji umím hodně zpaměti. To není drb, historie bude jednou podrobnosti prstíčkem hrabat. Kdyby se ten rukopis, který posílám, ztratil, bylo by po ní.“[8]

 

Sen

5. června 1962 složil v Ostravě píseň na text Věnceslava Juřiny v obsazení pro střední hlas (baryton) a klavír. Skladba byla věnována Janě Vojtkové.

 

Chléb

Píseň na slova Věnceslava Juřiny byla napsaná 11. listopadu 1962 pro baryton a klavír.

 

The Beginning and the End

3. prosince 1969 byla napsána první píseň na text Robinsona Jefferse v překladu Kamila Bednáře do češtiny s názvem „On je vše.“ Je psána pro obsazení: baryton, klavír, klarinet a bicí nástroje (piatti, tamb, picc, 4 bongos, gong, temple blocks). Druhá píseň, „Hle, jak nádherné“ byla napsána 10. listopadu 1970 pro obsazení: baryton, klavír, klarinet a bicí nástroje (3 činely, gong, 3 bonga, tamburo piccolo, quiro). 3. března 1971 byla dokončena definitivní podoba a určen název sbírky. Premiéru pořádal 5. května 1971 v aule Pedagogické fakulty v Ostravě Svaz československých skladatelů. Písně zazněly v podání: baryton-Jaromír Borovička, klavír-Rudolf Bernartík, klarinet-Valter Vítek, bicí-Miroslav Kotek. 23. prosince 1971 byly písně ještě trochu poopraveny. Britská premiéra proběhla 25. září 1976 v provedení: baryton - Robert Carpenter Turner, klavír - David Pettit, klarinet - Angeli Malsbury, bicí nástroje - Anne Collins. V roce 1977 byla 4. května uvedena v Illinois State University v USA v provedení:  baryton - David Little, klavír - Julian Dawson, bicí nástroje - David Shrader.

 

Milostná píseň

Byla dokončena 22. června 1974 na slova Louise Frünberga v překladu Eduarda Petišky. Je určena pro baryton a klavír a věnována Jaromíru Borovičkovi.[9]

 

Nostalgia

Kompozice cyklu pro baryton a klavír byla zahájena 19. dubna 1990 písní The Sorrow of Love. Následovala 25. dubna 1990 Death, 12. června 1990 The Arrow. Až 13. dubna 1999 byla do cyklu zařazena poslední část Sweetheart. Cyklus je komponován na slova W. B. Yeatse. Části v definitivním pořadí: The Arrow, Sweetheart, Death, The Sorrow of Love. Cyklus byl poprvé proveden 14. září 1990 v Londýnském Leighton House barytonistou Grahamem Dinnage za klavírní spolupráce Petera Hewitta.

 

            Bas

 

Důvěrnosti

První z písní pro bas a klavír na slova Ivana Jelínka byly 7. ledna 1988 Důvěrnosti. Následovaly 18. ledna 1988 „Dvě, tři vteřiny“ a 20. ledna 1998 „Až potom“.[1] v pořadí první

[2] v pořadí třetí

[3] v pořadí druhá

[4] Slíbil Beryl, že jí bude psát písničky, ale dočkala se toho až po dvanácti letech. Tyto dvě písně áriového charakteru napsal právě pro ni.

[5] Tučapský, Antonín: Performances, (26. 5. 1955 - 18. 10. 2007)

[6] Op. 7 je jeho poslední opusové číslo. Od té doby již „neopusoval“.

[7] Irský tenorista

[8] Onderka A.: Přehledný soupis skladeb (1954-1982)

[9] Učitel Pedagogické fakulty v Olomouci